fit district gennep

Fit District Gennep,

Biedt al bijna 10 jaar G-fitness aan op donderdag van 18:00u-19:00u en op vrijdag 18:30-19:30u.

Tijdens de G-fitness worden de deelnemers welkom geheten door de G-fitness instructeur. Iedereen start met de warming up, hierna volgen zij een aantal kracht oefeningen en sluiten af met verschillende onderdelen cardio.

Tot slot komt iedereen samen om gezellig een glaasje limonade met elkaar te drinken.

Groeten Bob

Fit District

adres:

Fit District Gennep
De Poel 14
6591 BV Gennep
T: 0485 800 643
E: info@fitdistrict.nl

by: tinomaes on: 17-2-2017
Verder lezen..

onze plannen voor 2017

De plannen voor 2017 van het Gehandicapten Platform Gennep.

Januari en Februari en Maart, zijn de maanden dat de plannen gemaakt en eventueel worden uitgewerkt.

Januari:  start met onze eerste vergadering.

Februari: 10 februari samenkomst GPG Zwerfheide

Maart:  Overleg  scholenproject , avondvierdaagse, scootmobiel tochten.

April: Scootmobiel middag (controle dag)

           In samenwerking met de firma Medipoint en het Gehandicapten Platform Gennep houden wij op:

          4 April 2017, Scootmobiel nakijk dag, in Pica Mare start om 13.30 uur. Aanmelden van te voren in de filmzaal,               daar krijgt U een volg nummer.

         Dat kan per E-Mail gogennep@planet.nl. Verder ook telefonisch bij de leden van het platform.

         Mevr. Lea Martens          tel; 512464

         Mevr. Maria v.d. Velden  tel; 513252

         Mevr. Mimi

by: tinomaes on: 26-1-2017
Verder lezen..

aandacht voor iedereen december 2016

Aandacht voor Iedereen - nieuwsbrief


16 december 2016

Inhoud

 • 1. Psychische crises voorkomen
 • 2. Me

  by: tinomaes on: 16-12-2016
  Verder lezen..

  supportbeursnl

  Nieuwsbrief SupportBeurs.nl, editie 2, december 2016


  SupportBeurs.nl (nieuwsbrief hier openen)


  De Nationale Gezondheidsbeurs

  Grote consumentenbeurs op het gebied van gezondheid en gezonde leefstijl, van 2 t/m 7 februari 2017 in Utrecht  Reva - Beperk je beperking
  Informatieve beurs voor mensen met een beperking, van 20 t/m 22 april 2017 in Gent


  Verder lezen..

  rabo clubkas actie


  Beste vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en verenigingen

  STEM OP
  GEHANDICAPTEN PLATFORM GENNEP
  RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE  In 2017 verdeelt de Rabobank tijdens de Rabobank Clubkas Campagne maar liefst € 215.000,-- onder verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren.

  Gehandicapten platform Gennep heeft zich aangemeld bij de Clubkas Campagne met als doel: zich nog meer te kunnen inzetten voor de mensen met een beperking in onze gemeente. Denk aan scootmobieltochten en schoolproject "leven met een belemmering"

  Als lid van de Rabobank kunt u onze platform helpen met uw stem, want iedere stem is geld waard. Hoe meer stemmen er op onze platform worden uitgebracht, des te meer geld wij ontvangen. Let wel, wanneer u een rekening heeft bij de Rabobank, bent u niet automatisch lid!

  Wat houdt het in?

  Iedereen, die een rekening heeft bij en lid is van Rabobank

  by: tinomaes on: 2-9-2016
  Verder lezen..

  vn verdrag

  Het VN-verdrag: wat kunt u doen?

  Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht. Hoe gaat het nu verder? En wat kunt u als lokale belangenbehartiger – nu en later in het jaar - doen? 

  Decentralisaties
  Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de invoering van het VN-verdrag. Dat werd al bij de decentralisaties (voor de ratificatie) duidelijk. Zo stond bijvoorbeeld in de Memorie van Toelichting van de Wmo 2015: ‘De regering verwacht van gemeenten dat zij op lokaal niveau verdere uitwerking geven aan het uitgangspunt van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en daarmee een bijdrage leveren aan het realiseren van een inclusieve samenleving.’ 

  De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het VN-verdrag een amendement aangenomen dat de verwevenheid tussen het verdrag en de decentralisatiewetten nog eens extra benadrukt. In dit Verder lezen..

  zelfstandig wonen


  Meldactie Zelfstandig wonen van start

  Om de ervaringen van mensen met een beperking op het gebied van wonen te volgen, houden Ieder(in), het Landelijk Platform GGz en de Patiëntenfederatie NPCF een meldactie Zelfstandig wonen. Ze hopen op deelname van zoveel mogelijk mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Er wordt dit keer speciaal gevraagd naar de ervaringen van jongeren.


  Verder inhoud van het bericht ga naar: https://iederin.nl/nieuws/17843//meldactie-zelfstandig-wonen-van-start/  Op de website van Ieder(in) is heel veel te lezen over toegankelijkheid, over sociaal meedoen, over maatschappelijke onderw

  by: tinomaes on: 10-7-2016
  Verder lezen..

  alle gebouwen toegankelijk voor gehandicapten

  Alle gebouwen toegankelijk voor gehandicapten.doc


  Week van de Toegankelijkheid: wat gemeenten kunnen doen

  11 augustus 2016

  Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten overal kunnen eten, drinken en elkaar ontmoeten. Zonder belemmeringen en in elke gelegenheid: van restaurant en café tot kantine en frietkraam.

  Een toegankelijke horeca is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft de Week van de Toegankelijkheid dit jaar als motto ‘Aan tafel!’

  Toegankelijke horeca

  Wat betekent een toegankelijke horeca? In het kort:

  • Dat eet- en drinkgelegenheden fysiek toegankelijk zijn.
   by: tinomaes on: 8-6-2016
   Verder lezen..

  scholenproject

  HET SCHOLEN PROJECT 2017 door het Gehandicapten Platform Gennep in uitvoering gebracht ?

  De Drie Vijvers Milsbeek op Donderdag

  Adres: Basis School De Drie Vijvers, Schoolstraat 2, 6596 AP Milsbeek.

  Telefoon: 0485-516566

  Maria Goretti op Donderdag

  Adres: Basis School Maria Goretti, Picardie 64, 6591 JG Gennep.

  Telefoon: 0485-511783

  De Ratel op Maandag en Maandag

  Adres: Basis school De Ratel, 2e Dwarsweg 77, 6591 XP Gennep.

  Telefoon: 0485-540235

  Mijn vraag aan jullie is of er op die datums ook iemand van

  by: tinomaes on: 23-3-2016
  Verder lezen..

  scootmiddag

  Scootmobiel middag; 2017 (alleen voor de scootmobielen die door de gemeente zijn verstrekt)

  In samenwerking met de firma Medipoint en het Gehandicapten Platform Gennep houden wij op:

  4 April 2017, Scootmobiel nakijk dag, Aanmelden van te voren in de filmzaal, daar krijgt U een volg nummer.

  De firma Medipoint zal de voertuigen inspecteren voor de lente.

  Eventuele reparaties die nodig zijn te plaatse te verhelpen of een afspraak maken.

  Bij deze gelegenheid zijn ook de dames van de gemeente aanwezig, die uw vragen over de dienstverlening zullen toelichten of beantwoorden.

  Graag aanmelden voor de organisatie als U aanwezig wilt zijn.

  Dat kan per E-Mail gogennep@planet.nl. Verder ook telefonisch bij de leden van het platform.

  Mevr. Lea Martens tel; 512464

  Mevr. Maria v.d. Velden tel; 513252

  Mevr.

  by: tinomaes on: 18-3-2016
  Verder lezen..

  scootmobiel toertocht

  Scootmobieltocht: 1 juni 2017 is er weer een scootmobiel tocht gepland door het Gehandicapten Platform Gennep. Vertrek : Ketelhuis Pagepark, 13.30 uur kosten zijn 3 euro per persoon

  Dat kan per E-Mail gogennep@planet.nl. Verder ook telefonisch bij de leden van het platform.

  Mevr. Lea Martens tel; 512464

  Mevr. Maria v.d. Velden tel; 513252

  Mevr. Mimi v.d. Kamp tel; 540504

  Scootmobieltocht: 14 september 2017 is er weer een scootmobiel tocht gepland door het Gehandicapten Platform Gennep. Vertrek : Ketelhuis Pagepark, 13.30 uur kosten zijn 3.50 eu

  by: tinomaes on: 26-8-2015
  Verder lezen..

  rolstoelroute


  Titel: Zonder hobbel naar het stadje / Rolstoelroute Op de Logte (met kaart aanwezig)


  Berichtgeving De Gelderlander 4 juni 2015  Gennep: Gewoon, even naar het centrum. Voor veel bewoners van Op de Logte ging dat niet, de afgelopen jaren. Of moeilijk. Want in die nieuwe woonwijk wonen veel ouderen. Mensen die vaak slecht ter been zijn, ook. De weg naar hartje Gennep liep langs verschillende obstakels. Daarom droomde Gennep al lange tijd van een rolstoelroute in het stadje, een rolstoelvriendelijke pad. Gisteren werd de rolstoelro

  by: tinomaes on: 12-6-2015
  Verder lezen..

  avondvierdaagse

  De Avondvierdaagse met scootmobiel of rolstoel

  Ook dit jaar staat de avondvierdaagse voor scootmobiels en rolstoelen op de agenda.

  Datum: 15 - 16 - 18 - 19 mei 2017

  plaats: bij De Goede Herder aan het Europaplein, De te lopen of te rijden afstanden zijn 2.5 en 5 en 10 kilometer.

  De starttijden zijn de 10 kilometer start om 18.00 uur en 2.5 en 5 kilometer start om 18.30 uur.

  Aanmelden is wenselijk maar inschrijving kan ook op de 1e avond van vertrek.

  De kosten zijn 6.50 euro per persoon voor 4 avonden , uitgezonderd de duw hulpen.

  En 2 euro voor 1 avond ( geen medaille)

  De tochten zijn uitgezet door de gehele gemeente Gennep. De routes zijn goed begaanbaar voor rolstoelers en scootmobiel gebruikers. Ook nordic walkers zijn van harte welkom.

  Dit kan per E-mail: gogennep@planet.nl

  Verder ook telefonisch bij leden van het platform:

  Mevr. Lea Martens -512464

  Mevr. Maria van de

  by: tinomaes on: 3-5-2015
  Verder lezen..

  wmo

  Wij zijn tegen een wmo waarin participatie en gelijke kansen voor mensen met een handicap of chronische ziekte niet gegarandeerd worden.

  Onze voorwaarden voor de WMO zijn:

  1 : recht op individule zorg en ondersteuning.

  2 : helder afwegingenkader voor beoordelen persoonlijke omstandigheden.

  3 : keuze tussen PGB of zorg in natura.

  4 : onafhankelijke en objectieve indicatieselling.

  5 : gegarandeerd  voldoende geld voor zorg aan elke doelgroep.

  6 : goede voorzieningen, ook voor mensen met een minimuminkomen.

  7 : duidelijkheid wat de gemeente moet doen aan wonen en welzijun, recht op bezwaar en beroep.

  8 : faciliteren van cliëntenorganisaties bij lokale belangenbehartiging.

  9 : informatieplicht van gemeenten.

  10:ondersteuning en voorzieningen voor mantelzorgers.

  by: tinomaes on: 27-5-2014
  Verder lezen..

  gehandicapten platform gennep

  GEHANDICAPTEN PLATFORM GENNEP:

  Het Gehandicapten Platform Gennep is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een functie beperking en chronisch zieken.

  Wij hebben ervaringen nodig om uw belangen en de belangen van alle mensen met een beperking goed te kunnen behartigen. Zijn er gebouwen, winkels waar U niet gemakkelijk binnen kunt komen, heeft U problemen met het vervoer, aanvragen over hulp.

  LAAT HET ONS WETEN. WIJ MAKEN ER WERK VAN:

  Wilt u ons als vrijwilliger ondersteunen en samen met ons opkomen voor de belangen van mensen met een functie beperking en chronisch zieken.

  LAAT HET ONS WETEN:

  Contact adres Gehandicapten Platform Gennep: Burgemeester Wolterstraat 27, 6591 AK Gennep: Mail adres: gogennep@planet.nl


  by: tinomaes on: 23-5-2014
  Verder lezen..