nieuwsbrief iederin 15 aug 2017

L(in)k | Nieuwsbrief van Ieder(in) | 15 augustus 2017
Nieuwsbrief van Ieder(in) - voor lokale belangenbehartigers
en andere geïnteresseerden

by: tinomaes on: 15-8-2017
Verder lezen..

aandacht voor iedereen 3 juli 2017

by: tinomaes on: 8-8-2017
Verder lezen..

week van de toegankelijkheid nieuwsbrief 1 juni 2017


Kunt u deze mail niet goed lezen? Lees dan de toegankelijke online versie1. Gemeenteraadsverkiezingen: Zorgbelang Overijssel doet politieke partijen suggesties

 • 2. Burgerparticipatie: een nieuwe start in Achtkarspelen
 • 3. Nederland Zorgt voor Elkaar
 • 4. Publicaties Movisie en Vilans
 • 5. Signalementen
 • Kunt u deze mail niet goed lezen? Lees dan de toegankelijke online versie.

  Aan tafel!

  Toegankelijk uitgaan
  van café en restaurant tot
  club en festival

  2 - 7 oktober 2017

  by: tinomaes on: 8-8-2017
  Verder lezen..

  week van de toegankelijkheid 2017

  Kunt u deze mail niet goed lezen? Lees dan de toegankelijke online versie.

  Aan tafel!

  Toegankelijk uitgaan
  van café en restaurant tot
  club en festival

  2 - 7 oktober 2017

  by: tinomaes on: 8-8-2017
  Verder lezen..

  wmo ontzorgt weinig

  WMO ontzorgt weinig

  In de recente brief Sociaal Domein wordt gesproken over lagere WMO-kosten. Of Gennepse burgers met Wmo-hulpvragen voldoende, tevreden geholpen zijn, wordt niet vermeld. Ook geen melding van de slechte toegankelijkheid van het hoofdkantoor van Destion voor de zelfstandige gebruiker van de rolstoel. Geen melding van een initiatief om de historiserende muur aan het Jan Lindersplein met de keramiekbeelden te kunnen bekijken met een mobiliteitshulpmiddel, zoals een rollator. Het College mag zich best veel meer inspannen om personen mét en zonder beperking een comfortabele openbare ruimte te geven. Die verantwoordelijkheid ligt vooral bij het College. De nieuwe WMO-verordening laat geen pro-actieve houding van het College zien. Het gewijzigde taalgebruik 'mensen met een beperking 'in de recente', gemeentelijke folder bij de stempassen van de Tweede Kamerverkiezingen 2017 is een lichtpuntje.

  De wethouder Openbare Ruimte van de plaatselijke, politieke partij vindt, dat de nieuwe bestrating

  by: tinomaes on: 7-6-2017
  Verder lezen..

  toegankelijkheid is een burgerrecht

  Toegankelijkheid is een burgerrecht.

  Je zult maar een beperking hebben!

  Vijftien procent van alle mensen heeft een beperking. Binnenkort staan zij niet langer buitenspel, vanaf 1 januari 2017 is toegankelijkheid de norm in Nederland. Waar staan we nu?  Waar lopen mensen met een beperking, soms letterlijk, tegenaan? In een rolstoel zitten en je eigen dood schrikken van de vele hindernissen die je tegenkomt.

  Daar zit ik dan, voor het eerst van mijn leven in een rolstoel. Het is alsof iedereen me aankijkt. Ik voel me opgelaten. Het plaatselijke gehandicaptenplatform heeft voor mij een route uitgestippeld door de stad. Samen met mijn begeleider moet ik enkele opdrachten uitvoeren. Al snel maakt het opgelaten gevoel plaats voor een zekere mate van boosheid. Mensen hebben over mij heen contact met mijn begeleider. Puur en alleen omdat ik in een rolstoel zit!  Rekken met aanbiedingen versmallen de toch al zo nauwe gangpaden en moeten opzij geschoven worden.

  by: tinomaes on: 3-5-2017
  Verder lezen..

  aandacht voor iedereen april 2017


  Aandacht voor Iedereen - nieuwsbrief


  19 april 2017

  Inhoud

  • 1. Veelgestelde vragen Participatiewet
  • 2. Mantelzorg en Kwaliteit van Leven
  • 3. Handreiking gemeenteraadsverkiezingen 2018
  • 4. Kennisdossier Wonen
  • 5. Bijeenkomsten

   by: tinomaes on: 25-4-2017
   Verder lezen..

   activiteiten 2017

   DE PLANNEN ZIJN OP 1 JUNI en 14 SEPTEMBER de SCOOTMOBIELTOCHTEN

   Startpunt : KETELHUIS Gennep-Zuid

   Start: Om 13.30 uur, bijdrage is 3 euro per persoon.

   Dan hebben wij de avond vierdaagse en die staat gepland op 15 en 16 mei ( 17 mei rustdag) en 18 en 19 mei.

   Ook voor de scoot-mobielers

   Start: de Goede Herder Europaplein 1, bijdrage is 7.00 euro

   Wij hopen dat jullie hier aanwezig zijn.

   ZONDER JULLIE IS HET NIET GEZELLIG?

   Jullie kunnen je opgeven bij:

   Maria van der Velden tel: 0485-513252

   Mimi van de Kamp tel: 0485-540504

   Lea Martens tel: 0485-512464


   Onze hartelijke dank. Tot Ziens

   by: tinomaes on: 1-4-2017
   Verder lezen..

   fit district gennep

   Fit District Gennep,

   Biedt al bijna 10 jaar G-fitness aan op donderdag van 18:00u-19:00u en op vrijdag 18:30-19:30u.

   Tijdens de G-fitness worden de deelnemers welkom geheten door de G-fitness instructeur. Iedereen start met de warming up, hierna volgen zij een aantal kracht oefeningen en sluiten af met verschillende onderdelen cardio.

   Tot slot komt iedereen samen om gezellig een glaasje limonade met elkaar te drinken.

   Groeten Bob

   Fit District

   adres:

   Fit District Gennep
   De Poel 14
   6591 BV Gennep
   T: 0485 800 643
   E: info@fitdistrict.nl

   by: tinomaes on: 17-2-2017
   Verder lezen..

   onze plannen voor 2017

   De plannen voor 2017 van het Gehandicapten Platform Gennep.

   Januari en Februari en Maart, zijn de maanden dat de plannen gemaakt en eventueel worden uitgewerkt.

   Januari:  start met onze eerste vergadering.

   Februari: 10 februari samenkomst GPG Zwerfheide

   Maart:  Overleg  scholenproject , avondvierdaagse, scootmobiel tochten.

   April: Scootmobiel middag (controle dag)

              In samenwerking met de firma Medipoint en het Gehandicapten Platform Gennep houden wij op:

             4 April 2017, Scootmobiel nakijk dag, in Pica Mare start om 13.30 uur. Aanmelden van tevoren in  de                    filmzaal, daar krijgt U een volg nummer.

            Dat kan per E-Mail gogennep@planet.nl. Verder ook telefonisch bij de leden van het platform.

            Mevr. Lea Martens          tel; 512464

            Mevr. Maria v.d. Velden  tel; 513252

      

   by: tinomaes on: 26-1-2017
   Verder lezen..

   rabo clubkas actie


   Beste vrienden, vriendinnen, vrijwilligers en verenigingen

   STEM OP
   GEHANDICAPTEN PLATFORM GENNEP
   RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE   In 2017 verdeelt de Rabobank tijdens de Rabobank Clubkas Campagne maar liefst € 215.000,-- onder verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren.

   Gehandicapten platform Gennep heeft zich aangemeld bij de Clubkas Campagne met als doel: zich nog meer te kunnen inzetten voor de mensen met een beperking in onze gemeente. Denk aan scootmobieltochten en schoolproject "leven met een belemmering"

   Als lid van de Rabobank kunt u onze platform helpen met uw stem, want iedere stem is geld waard. Hoe meer stemmen er op onze platform worden uitgebracht, des te meer geld wij ontvangen. Let wel, wanneer u een rekening heeft bij de Rabobank, bent u niet automatisch lid!

   Wat houdt het in?

   Iedereen, die een rekening heeft bij en lid is van Rabobank

   by: tinomaes on: 2-9-2016
   Verder lezen..

   vn verdrag

   Het VN-verdrag: wat kunt u doen?

   Sinds 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking in Nederland van kracht. Hoe gaat het nu verder? En wat kunt u als lokale belangenbehartiger – nu en later in het jaar - doen? 

   Decentralisaties
   Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de invoering van het VN-verdrag. Dat werd al bij de decentralisaties (voor de ratificatie) duidelijk. Zo stond bijvoorbeeld in de Memorie van Toelichting van de Wmo 2015: ‘De regering verwacht van gemeenten dat zij op lokaal niveau verdere uitwerking geven aan het uitgangspunt van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en daarmee een bijdrage leveren aan het realiseren van een inclusieve samenleving.’ 

   De Tweede Kamer heeft bij de behandeling van het VN-verdrag een amendement aangenomen dat de verwevenheid tussen het verdrag en de decentralisatiewetten nog eens extra benadrukt. In dit Verder lezen..

   zelfstandig wonen


   Meldactie Zelfstandig wonen van start

   Om de ervaringen van mensen met een beperking op het gebied van wonen te volgen, houden Ieder(in), het Landelijk Platform GGz en de Patiëntenfederatie NPCF een meldactie Zelfstandig wonen. Ze hopen op deelname van zoveel mogelijk mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Er wordt dit keer speciaal gevraagd naar de ervaringen van jongeren.


   Verder inhoud van het bericht ga naar: https://iederin.nl/nieuws/17843//meldactie-zelfstandig-wonen-van-start/   Op de website van Ieder(in) is heel veel te lezen over toegankelijkheid, over sociaal meedoen, over maatschappelijke onderw

   by: tinomaes on: 10-7-2016
   Verder lezen..

   alle gebouwen toegankelijk voor gehandicapten

   Alle gebouwen toegankelijk voor gehandicapten.doc


   Week van de Toegankelijkheid: wat gemeenten kunnen doen

   11 augustus 2016

   Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten overal kunnen eten, drinken en elkaar ontmoeten. Zonder belemmeringen en in elke gelegenheid: van restaurant en café tot kantine en frietkraam.

   Een toegankelijke horeca is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarom heeft de Week van de Toegankelijkheid dit jaar als motto ‘Aan tafel!’

   Toegankelijke horeca

   Wat betekent een toegankelijke horeca? In het kort:

   • Dat eet- en drinkgelegenheden fysiek toegankelijk zijn.
    by: tinomaes on: 8-6-2016
    Verder lezen..

   scholenproject

   HET SCHOLEN PROJECT 2017 door het Gehandicapten Platform Gennep in uitvoering gebracht ?

   De Drie Vijvers Milsbeek op Vrijdag 23 juni

   Adres: Basis School De Drie Vijvers, Schoolstraat 2, 6596 AP Milsbeek.

   Telefoon: 0485-516566

   Maria Goretti op Donderdag ?

   Adres: Basis School Maria Goretti, Picardie 64, 6591 JG Gennep.

   Telefoon: 0485-511783

   De Ratel op Maandag ?

   Adres: Basis school De Ratel, 2e Dwarsweg 77, 6591 XP Gennep.

   Telefoon: 0485-540235

   Mijn vraag aan jullie is of er op die datums ook iemand van jullie aanwezig kan zijn om te assisteren met de

   Rolstoelen en de blinde-brillen.

   Vorig jaar ging dit mmv FLG, Sjoerd en Geert. (2015) Daar wij

   by: tinomaes on: 23-3-2016
   Verder lezen..

   scootmiddag

   Scootmobiel middag; 2017 (alleen voor de scootmobielen die door de gemeente zijn verstrekt)

   In samenwerking met de firma Medipoint en het Gehandicapten Platform Gennep houden wij op:

   4 April 2017, Scootmobiel nakijk dag, Aanmelden van te voren in de filmzaal, daar krijgt U een volg nummer.

   De firma Medipoint zal de voertuigen inspecteren voor de lente.

   Eventuele reparaties die nodig zijn te plaatse te verhelpen of een afspraak maken.

   Bij deze gelegenheid zijn ook de dames van de gemeente aanwezig, die uw vragen over de dienstverlening zullen toelichten of beantwoorden.

   Graag aanmelden voor de organisatie als U aanwezig wilt zijn.

   Dat kan per E-Mail gogennep@planet.nl. Verder ook telefonisch bij de leden van het platform.

   Mevr. Lea Martens tel; 512464

   Mevr. Maria v.d. Velden tel; 513252

   Mevr.

   by: tinomaes on: 18-3-2016
   Verder lezen..

   scootmobiel toertocht

   Scootmobieltocht: 1 juni 2017 is er weer een scootmobiel tocht gepland door het Gehandicapten Platform Gennep. Vertrek : Ketelhuis Pagepark, 13.30 uur kosten zijn 3 euro per persoon

   Dat kan per E-Mail gogennep@planet.nl. Verder ook telefonisch bij de leden van het platform.

   Mevr. Lea Martens tel; 512464

   Mevr. Maria v.d. Velden tel; 513252

   Mevr. Mimi v.d. Kamp tel; 540504

   Deze dag was schitterend met 21 deelnemers en prachtig weer, onze fotograaf heeft weer mooie plaatjes geschoten. Martien bedankt. Carla en Gisela hebben het verkeer geregeld ook jullie bedankt. Verder de chauffeur van Mediopiont die de hele dag bij ons is geweest, ook deze bedankt. Verder bedankt aan de organisatie die deze tour hebben gepland.

   Verder lezen..

   rolstoelroute


   Titel: Zonder hobbel naar het stadje / Rolstoelroute Op de Logte (met kaart aanwezig)


   Berichtgeving De Gelderlander 4 juni 2015   Gennep: Gewoon, even naar het centrum. Voor veel bewoners van Op de Logte ging dat niet, de afgelopen jaren. Of moeilijk. Want in die nieuwe woonwijk wonen veel ouderen. Mensen die vaak slecht ter been zijn, ook. De weg naar hartje Gennep liep langs verschillende obstakels. Daarom droomde Gennep al lange tijd van een rolstoelroute in het stadje, een rolstoelvriendelijke pad. Gisteren werd de rolstoelro

   by: tinomaes on: 12-6-2015
   Verder lezen..

   avondvierdaagse

   De Avondvierdaagse met scootmobiel of rolstoel

   Ook dit jaar staat de avondvierdaagse voor scootmobiels en rolstoelen op de agenda.

   Datum: 15 - 16 - 18 - 19 mei 2017

   plaats: bij De Goede Herder aan het Europaplein, De te lopen of te rijden afstanden zijn 2.5 en 5 en 10 kilometer.

   De starttijden zijn de 10 kilometer start om 18.00 uur en 2.5 en 5 kilometer start om 18.30 uur.

   Aanmelden is wenselijk maar inschrijving kan ook op de 1e avond van vertrek.

   De kosten zijn 7.00 euro per persoon voor 4 avonden , uitgezonderd de duw hulpen.

   En 2 euro voor 1 avond ( geen medaille)

   De tochten zijn uitgezet door de gehele gemeente Gennep. De routes zijn goed begaanbaar voor rolstoelers en scootmobiel gebruikers. Ook nordic walkers zijn van harte welkom.

   Dit kan per E-mail: gogennep@planet.nl

   Verder ook telefonisch bij leden van het platform:

   Mevr. Lea Martens -512464

   Mevr.

   by: tinomaes on: 3-5-2015
   Verder lezen..

   wmo

   Wij zijn tegen een wmo waarin participatie en gelijke kansen voor mensen met een handicap of chronische ziekte niet gegarandeerd worden.

   Onze voorwaarden voor de WMO zijn:

   1 : recht op individule zorg en ondersteuning.

   2 : helder afwegingenkader voor beoordelen persoonlijke omstandigheden.

   3 : keuze tussen PGB of zorg in natura.

   4 : onafhankelijke en objectieve indicatieselling.

   5 : gegarandeerd  voldoende geld voor zorg aan elke doelgroep.

   6 : goede voorzieningen, ook voor mensen met een minimuminkomen.

   7 : duidelijkheid wat de gemeente moet doen aan wonen en welzijun, recht op bezwaar en beroep.

   8 : faciliteren van cliëntenorganisaties bij lokale belangenbehartiging.

   9 : informatieplicht van gemeenten.

   10:ondersteuning en voorzieningen voor mantelzorgers.

   by: tinomaes on: 27-5-2014
   Verder lezen..

   gehandicapten platform gennep

   GEHANDICAPTEN PLATFORM GENNEP:

   Het Gehandicapten Platform Gennep is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een functie beperking en chronisch zieken.

   Wij hebben ervaringen nodig om uw belangen en de belangen van alle mensen met een beperking goed te kunnen behartigen. Zijn er gebouwen, winkels waar U niet gemakkelijk binnen kunt komen, heeft U problemen met het vervoer, aanvragen over hulp.

   LAAT HET ONS WETEN. WIJ MAKEN ER WERK VAN:

   Wilt u ons als vrijwilliger ondersteunen en samen met ons opkomen voor de belangen van mensen met een functie beperking en chronisch zieken.

   LAAT HET ONS WETEN:

   Contact adres Gehandicapten Platform Gennep: Burgemeester Wolterstraat 27, 6591 AK Gennep: Mail adres: gogennep@planet.nl


   by: tinomaes on: 23-5-2014
   Verder lezen..