STICHTING GEHANDICAPTEN PLATFORM GENNEP:


Doelstelling:

Mensen met een handicap en ouderen ondervinden dagelijks in hun leven dat zij in hun doen en laten worden belemmerd. De Stichting Gehandicapten Platform Gennep heeft als doel, samen met de gemeente Gennep, hiervoor een beleid op te stellen dat rekening houdt met die belemmeringen.

Het beleid valt binnen het kader van de "Wet Voorzieningen Gehandicapten".


Hoe wil het Platform zijn doel bereiken?

* regelmatig overleg voeren met de gemeente;

* indien nodig overleg voeren met dienstverlenende instellingen;

* het informeren en adviseren van mensen met een handicap;

* het vormen van werkgroepen, waarin verschillende aandachtspunten behandeld kunnen worden;

* het bundelen van ervaringen van mensen met een handicap en aan de hand daarvan in overleg met de  gemeente, dienstverlenende instellingen en/of particulier initiatief, een zo goed mogelijk gehandicaptenbeleid  ontwikkelen.


Waar kunt u terecht?

U kunt altijd bij de leden van het Platform met uw vragen , opmerkingen en klachten terecht. Dit kunt u zowel schriftelijk als mondeling doen. Indien wij een vraag, opmerking of klacht van u krijgen, zullen wij deze tijdens onze bijeenkomsten bespreken en de nodige stappen ondernemen. Naderhand zullen wij altijd contact met u opnemen en u vertellen wat er met uw klacht of opmerking is gedaan en wat daarvan de resultaten zijn.


U kunt terecht: info@gehandicaptenplatformgennep.nl of www.gehandicaptenplatformgennep.nl

Onze hartelijke dank.GEHANDICAPTEN PLATFORM GENNEP:


Het Gehandicapten Platform Gennep is een vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een functie beperking en chronisch zieken.

Wij hebben ervaringen nodig om uw belangen en de belangen van alle mensen met een beperking goed te kunnen behartigen. Zijn er gebouwen, winkels waar U niet gemakkelijk binnen kunt komen, heeft U problemen met het vervoer, aanvragen over hulp.


LAAT HET ONS WETEN. WIJ MAKEN ER WERK VAN:


Wilt u ons als vrijwilliger ondersteunen en samen met ons opkomen voor de belangen van mensen met een functie beperking en chronisch zieken.


LAAT HET ONS WETEN:


Contact adres Gehandicapten Platform Gennep: Burgemeester Wolterstraat 27, 6591 AK Gennep:  Mail adres: gogennep@planet.nl


Koninklijke onderscheiding


Hennie Hendriks,

Zij is afgelopen vrijdag 26 april onderscheiden met een koninklijke LINTJE

Voor al het vrijwilligers werk wat zij in al die jaren voor iedereen heeft gedaan.

Hennie veel plezier en geniet van deze onderscheiding.

Je mede vrijwilligers.


De Vrijwilligers


Het GEHANDICAPTEN PLATFORM GENNEP Bestaat uit de volgende mensen.

4  Dames: Mimi van de Kamp (voorzitter)  wwww.outlook.nl

    Henni Hendriks ( secretaris)

    Lea Martens  lid

    Sophia Onincx  lid

2  Heer:  Tino Maes ( penningmeester)

               Marco Dinnessen lid

 

WIJ ZOEKEN NOG NIEUWE LEDEN, wilt u meedoen meldt u dan bij Mimi van de Kamp: gogennep@planet.nl