Foto's scootmobieltocht juni 2018:

 


nieuwsbrief 20 december

Aandacht voor Iedereen - nieuwsbrief


20 december 2017

Begin januari 2018 volgt er nog één nieuwsbrief met laatste informatie over Aandacht voor Iedereen.

Inhoud

 

Verslag De laatste studiedag (Pdf)
Verslag De laatste studiedag (Word)
Eindrapport Aandacht voor Iedereen (Pdf)
Eindrapport Aandacht voor Iedereen (Word)
 
Terug naar boven
aandachtvooriedereen.nl. Deelnemende organisaties aan AVI krijgen allemaal de mogelijkheid om via de eigen website naar deze kennisbank te linken. Daarvoor volgt nog een instructie voor de betrokken AVI-organisaties. Voor het onderhoud van de kennisbank wordt aansluiting gezocht bij de bestaande kennisbank van de gezamenlijke landelijke koepels (Ieder(in), MIND en Patiëntenfederatie Nederland).
 
Waar staan we nu? De inhoud van de kennisbank is zo goed als klaar voor de start. We werken nog aan de technische voorbereiding. Zodra de kennisbank operationeel is, zullen alle AVI-organisaties de benodigde uitleg en toelichting ontvangen.
 
Terug naar boven
Gemeenteraadsverkiezingen 2018: ter informatie en ter inspiratie! (Pdf)
Gemeenteraadsverkiezingen 2018: ter informatie en ter inspiratie! (Word)
 
Terug naar boven
Lees meer op de website van Ieder(in)
 
Terug naar boven
Naar de Factsheet (Pdf)
Naar de Factsheet (Word)
 
Terug naar boven
Foto uit het Pleidooi: Oude vrouw aan het praten met begeleidster

Initiatieven en projecten voor ouderen zijn vaak versnipperd en soms teveel gericht op specifieke aandoeningen. Ruim twintig partijen richten zich daarom op meer samenhang en op welbevinden, zelfredzaamheid en wensen van ouderen. Met hun Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving dat zij eind november aan minister De Jonge presenteerden, jagen de partijen samen de beweging naar zo’n samenleving aan.
 
Concrete acties van de overheid
De coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving versterkt zelf de beweging naar een ouderenvriendelijke samenleving door bestaande kennis, projecten en programma’s te verbinden. Om de samenleving echt ouderenvriendelijk te maken, is meer nodig. In het pleidooi vragen de partijen landelijke en lokale overheid om concreet in te zetten op aandacht, tijd en passende zorg; informele zorg; samenhang en afstemming; woonaanbod. Deze acties komen uit het Rapport kwetsbare ouderen, dat Patiëntenfederatie Nederland in het voorjaar 2017 heeft opgesteld, in samenwerking met de coalitie. Het rapport is gebaseerd op een meldactie onder ouderen, hun naasten en hulpverleners.

De organisaties die samen de coalitie vormen
ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, CNV Zorg & Welzijn, Fysiotherapeuten NVFG net, InEen, KBO-PCOB, KNMP, KNVG/ NVOG, Laego, LHV, Mezzo, Nederlandse Patiënten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, V&VN, Zorgbelang Nederland.

Terug naar overzicht
by: tinomaes on: 23-12-2017