Foto's scootmobieltocht juni 2018:

 


brandweer voorlichting

Scootmobielen,

Tips voor een brandveilig gebruik.

Plaats een scootmobiel nooit in de vluchtroute.

> Naar schatting rijden er meer dan 300.000 scootmobielen rond in Nederland. Dit aantal zal de komende jaren alleen maar stijgen doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen, soms met zorg aan huis. Het gebruik van een scootmobiel heeft gevolgen voor de brandveiligheid in en om uw huis. U kunt er met eenvoudige maatregelen zelf voor zorgen dat u uw scootmobiel zo veiling mogelijk  kunt stallen.

> Scootmobiel of elektrische rolstoel?

Een scootmobiel is niet hetzelfde als een  elektrische rolstoel.

* Een scootmobiel is een vervoersmiddel, zoals bijvoorbeeld een auto, fiets os scooter.

* Een elektrische rolstoel is een hulpmiddel, zoals ook  een rollator, krukken, of gewone rolstoel.

Omdat een scootmobiel een vervoermiddel is, heeft dit gevolgen voor de stalling ervan. Een scootmobiel is niet geschikt voor gebruik in huis en een stallingsplaats moet dan ook vaak  buiten de woning worden gezocht.

> Kans op brand

Een scootmobiel kan brandgevaarlijke situaties opleveren.

* Door slijtage en bewegingen tijdens het rijden is er kans op kortsluiting, waardoor brand kan ontstaan.

* Bij het opladen van de accu kan oververhitting ontstaan, ook dit kan brand veroorzaken.

* Bij het opladen van de accu kan door ophoping van brandbare gassen brand ontstaan.

> Veilig opladen

* Gebruik alleen een orginele laadstation dat hoort bij de scootmobiel.

* Geef de oplader een vaste plaats, zodat deze niet kan beschadigen of vallen.

* Zorg voor een vaste stroomaansluiting en gebruik geen verlengsnoeren.

* Schakel de lader eerst uit of trek de stekker uit het stopcontact voordat u de scootmobiel ontkoppelt.

* Laad de scootmobiel alleen op in een ruimte met voldoende ventilatie.

* Haal meteen de stekker uit het stopcontact als de scootmobiel volledig is opgeladen.

> Stallen van uw scootmobiel

  Door het stallen en opladen van scootmobielen in woongebieden ontstaat er meer kans op brand. Een scootmobiel bestaat uit een stalen frame met hierop veel rubber, kunststof, schuimrubber en elektronica. Dit kan er voor zorgen dat een brand snel  groter wordt. De grote hoeveelheid dichte, zwarte en giftige rook die hierdoor ontstaat, is een directe bedreiging voor iedereen dien in het gebouw aanwezig is. Ook kunnen scootmobielen in de weg staan als u moet vluchten bij brand of een andere calamiteit.

> …. in huis

Het stallen van een scootmobiel in uw eigen woning is toegestaan. Dit kan echter wel gevaarlijk zijn. In de meeste gevallen zal de scootmobiel in de vluchtroute staan en daarmee de doorgang voor een groot deel blokkeren. Het is daarom aan te bevelen een scootmobiel alleen in de woning te stallen als dat in een aparte ruimte binnen de kan.

>...in een woongebouw

In sommige woongebouwen is een aparte ruimte gemaakt voor de stalling van scootmobielen. Deze ruimte is dan zo gemaakt, dat een eventuele brand zich niet snel kan verspreiden buiten deze ruimte. Maak hier dan gebruik van voor het stallen van uw scootmobiel. Is zo'n ruimte niet aanwezig, vraag dan bij uw woningcorporatie of VvE na of dit gerealiseerd kan worden.

> op een open galerij

Sommige woongebouwen hebben een open galerij aan de buitenzijde van het gebouw. Op de galerij sta  je als het ware in de buitenlucht. Als een woongebouw is voorzien van brede galerijen, dan is er mogelijk een plaats te vinden voor de stalling van een scoootmobiel. Er moet dan altijd een breedte van minimaal 85 centimeter aan vrije ruimte overblijven. Dan kan er bijvoorbeeld nog een brancard van de ambulance of een rolstoel langs. Ook blijft het dan mogelijk om op de galerij via twee kanten vluchten.

>….in vluchtroutes

Naast dat een scootmobiel  in de weg kan staan bij het vluchten, vormen  scootmobielen met de laadelektronica, accu's en kunststof materialen brandgevaar  dat niet  aanwezig mag zijn in de vluchtroute . Zonder een goede stallingsvoorziening mag een scootmobiel dan ook niet worden gestald in de vluchtroute binnen een woongebouw.

>… in een schuur

Een schuur of garage naast een woning of woongebouw is de ideale locatie voor de stalling van een scootmobiel. Een eventuele brand door de scootmobiel levert dan geen direct gevaar op voor bewoners. Ook een parkeergarage of een berging in bijvoorbeeld  een woongebouw is als stallingsruimte mogelijk. Deze moeten dan wel zo gebouwd zijn, dat een eventuele brand zich niet kan uitbreiden buiten de parkeergarage of berging.

>...in een scootmobielbox

Het plaatsen van een scootmobielbox buiten het woongebouw is ook een mogelijkheid. Hiervoor moet meestal wel toestemming zijn van de eigenaar van de grond (gemeente of gebouweigenaar). Bij het bepalen van de locatie van de box moet goed worden opgelet dat een eventuele brand niet kan overslaan naar het woongebouw. De beste plaats is daarom op enkele meters afstand van de gevel.

> Tips voor de stalling

Let bij de stalling van een scootmobiel op de volgende punten:

* Plaats de scootmobiel niet in een vluchtroute. Blokkeert een scootmobiel de uitgang,  dan kunt u zelf moeilijk vluchten maar ook de brandweer kan moeilijk naar binnen om u te redden.

* Let er bij de stalling van de scootmobiel op dat u niet de brandveiligheidsvoorzieningen, zoals een brandslanghaspel, handbrandmelder of blusapparaat, blokkeert.

> Rookmelders redden levens

Als u slaapt, ruikt u niets. Alleen uw gehoor werkt nog. Daarom is een rookmelder die geluid maakt zo belangrijk. Het geeft u meer tijd om te vluchten. Zorg daarom dat u in uw eigen woning rookmelders ophangt. Hang in ieder geval op iedere verdieping een rookmelder. Belangrijk is dat de rookmelder de vluchtweg van de slaapkamer naar buiten "bewaakt". Een rookmelder kan uw redding zijn.

> En dan is er ineens toch brand

Als er ondanks voorzorgmaatregelen toch brand uitbreekt, is het van levensbelang dat u goed bent voorbereid. Door de aanwezigheid van veel kunststof materialen en elektrische apparatuur breidt een woningbrand zich uit. U  heeft na het ontstaan van de brand vaak maar drie minuten de tijd om uw woning te verlaten. Let op : tot de brandweer er is, bent u op uzelf aangewezen. Zorg daarom  dat u weet wat u moet doen bij brand.

> Wat te doen ?

* Blijf kalm.

*Waarschuw uw huisgenoten.

* Verlaat via de kortste weg de woning.

* Houd de deuren en ramen gesloten en sluit de deuren achter u.

* Blijf bij rookontwikkeling dicht bij de vloer .

* Ga naar de afgesproken verzamelplaats en controleer of iedereen buiten is.

* Bel 112 en geef uw naam en volledige adres.

* Wacht op de brandweer en meld bijzonderheden.

Voor meer informatie zie: www.brandweer.nl
Terug naar overzicht
by: tinomaes on: 10-4-2019